Zet je webinar in voor toetsing. Dit is handig bij webinars met een onderwijs- of trainingsdoel.

Let op! De toetsingtool is beschikbaar vanaf het premiumabonnement.

Met de toetsingoptie kan je criteria instellen waar je deelnemers aan moeten voldoen om te slagen voor je webinar. Je kan criteria toevoegen voor interacties, kijktijd en het evaluatieformulier.

Na afloop van het webinar wordt automatisch berekend wie is geslaagd en wie niet. In de statistieken vind je de resultaten per kijker en webinar.

Toetsing instellen

Ga naar 'Webinar bewerken' en klik op 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik op de switch om de toetsing voor je webinar in te stellen.

De criteria werken ook met terugwerkende kracht voor alle kijkers die al eens aan het webinar hebben deelgenomen.

Kijktijd

Je kan een minimale kijktijd voor het webinar instellen. De kijker slaagt voor dit criterium als de minimale kijktijd is behaald.

Ga naar 'Webinar bewerken' > 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik op de switch om toetsing voor het webinar in te stellen en klik op 'Voeg criteria toe'.

Er verschijnt dan een pop-up in beeld. Klik op 'Kijktijd' en voer een percentage of een aantal minuten in. Klik vervolgens op 'Toevoegen' om dit criterium toe te voegen.

In de statistieken vind je de resultaten per webinar.

De minimale kijktijd is beschikbaar bij een live, automated en on demand webinar. Bij replays geldt de minimale kijktijd niet.

Let op! Het resultaat is dynamisch. Dat betekent dat, als je de criteria na afloop van het webinar aanpast, dat dit met terugwerkende kracht effect de resultaten beïnvloedt.

Een voorbeeld: Je wijzigt de minimumkijktijd van 60 naar 50 minuten. Bij eerdere uitzendingen van dit webinar gold de kijktijd van 50 minuten. Maar na deze aanpassing geldt ook hiervoor de kijktijd van 60 minuten. Het kan dus zo zijn dat kijkers die voorheen niet geslaagd waren, nu wel geslaagd zijn.

Polls

Bepaal een minimaal aantal polls die de kijker ingevuld moet hebben.

Ga naar 'Webinar bewerken' > 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik op de switch om toetsing voor het webinar in te stellen en klik op 'Voeg criteria toe'.

Er verschijnt dan een pop-up in beeld. Klik op 'Polls' en stel het minimale aantal polls in die de kijker moet beantwoorden. Klik vervolgens op 'Toevoegen' om dit criterium toe te voegen.

In de statistieken vind je de resultaten per webinar.

Dit criterium is beschikbaar bij een live, automated en on demand webinar. Bij replays geldt het minimale aantal polls niet.

Let op! Het resultaat is dynamisch. Dat betekent dat, als je de criteria na afloop van het webinar aanpast, dat dit met terugwerkende kracht effect de resultaten beïnvloedt.

Evaluatieformulier

Je kan instellen dat de kijker het evaluatieformulier moet invullen na het webinar.

Ga naar 'Webinar bewerken' > 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik op de switch om toetsing voor het webinar in te stellen en klik op 'Voeg criteria toe'.

Er verschijnt dan een pop-up in beeld. Klik op 'Evaluatieformulier' en klik op 'Toevoegen'. De kijker moet nu het evaluatieformulier invullen om te kunnen slagen voor het webinar.

Het evaluatieformulier wordt alleen getoond op het moment dat je het webinar stopt. Wil je kijkers ook achteraf de mogelijkheid geven om het formulier in te vullen? Dan kan je hier een e-mailherinnering voor instellen.

In de statistieken vind je de resultaten per webinar.

Dit criterium is beschikbaar bij een live, automated en on demand webinar. Bij replays geldt het minimale aantal polls niet.

Let op! Het resultaat is dynamisch. Dat betekent dat, als je de criteria na afloop van het webinar aanpast, dat dit met terugwerkende kracht effect de resultaten beïnvloedt.

Quiz

Bepaal een minimaal aantal quizvragen die de kijker juist moet beantwoorden.

Houd hierbij rekening met de criteria voor meerkeuzevragen. Een quizvraag wordt alleen als correct gemarkeerd, als de kijker exact alle juiste meerkeuzeantwoorden kiest. Er worden geen halve punten gegeven als bijvoorbeeld 1 van de 2 juist is.

Ga naar 'Webinar bewerken' > 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik op de switch om toetsing voor het webinar in te stellen en klik op 'Voeg criteria toe'.

Er verschijnt dan een pop-up in beeld. Klik op 'Quizzen correct' en stel het minimale aantal quizvragen in die de kijker correct moet beantwoorden. Klik vervolgens op 'Toevoegen' om dit criterium toe te voegen.

In de statistieken vind je de resultaten per webinar.

Dit criterium is beschikbaar bij een live, automated en on demand webinar. Bij replays geldt het minimale aantal polls niet.

Let op! Het resultaat is dynamisch. Dat betekent dat, als je de criteria na afloop van het webinar aanpast, dat dit met terugwerkende kracht effect de resultaten beïnvloedt.

Toetsing bewerken of verwijderen

Ga naar 'Webinar bewerken' > 'Interacties' > 'Toetsing'.

Klik naast het ingestelde criterium op 'Opties' om dit te bewerken of te verwijderen.

Let op! Het resultaat is dynamisch. Dat betekent dat, als je de criteria na afloop van het webinar aanpast, dat dit met terugwerkende kracht effect de resultaten beïnvloedt.

Resultaten bekijken

In de statistieken vind je de resultaten per webinar. Klik hier voor meer informatie.

Trefwoorden: verplicht, minimaal, maximaal, resultaat

Heb je het antwoord gevonden?