Bij het aanmaken of bewerken van een live webinar kan je de chatinstellingen aanpassen.

Klik op het webinar > 'Webinar bewerken' > 'Webinar' > 'Webinar pagina'.

Openbare en privé chat

Klik op het webinar > 'Webinar bewerken' > 'Webinar' > 'Webinar pagina'.

Je hebt de keuzes 'openbaar' en 'privé'. Door op de switch te klikken kan je een optie in- of uitschakelen. Tijdens het live webinar kan je de chat ook aan- of uitzetten.

Openbare chat

In de openbare chat zijn alle berichten voor iedereen zichtbaar. Alle deelnemers kunnen hier berichten plaatsen en iedereen kan op elkaar reageren.

Privé chat

Voor een een-op-eengesprek gebruik je de privé chat. Dit is een gesprek tussen de kijker en de presentator (of moderator). De inhoud is niet voor andere deelnemers zichtbaar.

Chatnaam

Als je berichten verstuurt in de chat, doe je dat onder je 'chatnaam'. Zo is het direct duidelijk wie wat zegt. Standaard worden je voor- en achternaam gebruikt.

Je kan je naam bewerken bij het wijzigen van de presentator.

Avatar

Naast je naam kan je ook een foto van jezelf instellen om het nog persoonlijker te maken. Dit geldt voor iedereen in de chat, dus ook voor je kijkers.

De foto die we voor de chat gebruiken heet een 'avatar'. Deze kan je instellen via Gravatar. Hier leggen we uit hoe jij een Gravatar instelt voor jouw email-adres.

Als je geen avatar hebt ingesteld, worden de initialen van je (chat)naam getoond.

Kleuren instellen

Om een duidelijk onderscheid te maken in de verschillende rollen tijdens een webinar, kan je de kleuren van de chat instellen. Dit kan je doen bij het bewerken van de webinar pagina.

Klik op het webinar > 'Webinar bewerken' > 'Webinar' > 'Webinar pagina' > 'Webinar pagina bewerken'.

Links kan je kleurcodes invullen of je kan de colorpicker gebruiken om een kleur in te stellen.

Geavanceerde chatinstellingen

Om met meerdere moderators te werken en chatgesprekken gemakkelijk te beheren, kan je automatiseringsregels instellen.

We hebben hiervoor een aantal logicaregels ingebouwd. Deze zorgen ervoor dat het systeem je helpt als je veel gesprekken moet afhandelen. Gesprekken worden automatisch toegewezen op de manier die je kiest.

De logicaregels kan je voor het webinar instellen bij de chatinstellingen.

Klik op het webinar > 'Webinar bewerken' > 'Webinar' > 'Chatinstellingen'.

De volgende regels zijn beschikbaar:

 • Stuur alle inkomende privéberichten door naar een ander e-mailadres.
  ​​​​​​​
  Mocht je ook alle inkomende chats via de mail willen ontvangen dan kan je dat hier instellen. Dit is bijvoorbeeld handig bij een automated webinar. Zo weet je dat je even kan inloggen om de chats te beantwoorden.

 • Wijs niet-toegewezen gesprekken automatisch toe aan de persoon die deze opent.

  De regel spreekt voor zich. De persoon die als eerste het gesprek opent, krijgt het gesprek toegewezen.

 • Wijs niet-toegewezen gesprekken automatisch toe aan de persoon die als eerste reageert.

  Dit betekent dat het gesprek wordt toegewezen aan de persoon die als eerste reageert. Je kan het gesprek dus openen zonder het gesprek toegewezen te krijgen.

 • Wijs nieuwe inkomende gesprekken automatisch toe aan de volgende moderator (round robin).

  Hier wordt elk nieuw gesprek op alfabetische volgorde toegewezen aan de moderator met de minste toegewezen gesprekken. De presentator wordt hier niet in meegenomen.

Trefwoorden: creëren, organiseren

Heb je het antwoord gevonden?